Polityka prywatności

Administracja Danych Osobowych

Biuro Rachunkowe Jechna z siedzibą przy ulicy Czekanowskiego 8/19, Pruszcz Gdański 80-300, jest administratorem danych osobowych zbieranych w ramach świadczonych usług.

Zakres Gromadzonych Danych Osobowych

Gromadzimy następujące dane osobowe:
-Imię i nazwisko
-Adres e-mail
-Numer telefonu
-Adres IP
-Dane dotyczące korzystania z naszych serwisów
-Inne dane gromadzone za zgodą użytkownika

Cel Przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
-Realizacji zawartych umów
-Odpowiadania na zapytania

Prawa Użytkownika:


Użytkownik ma prawo do:
-Dostępu do swoich danych
-Sprostowania swoich danych
-Usunięcia danych
-Ograniczenia przetwarzania danych
-Wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
-Przenoszenia danych
-Złożenia skargi do organu nadzorczego

Bezpieczeństwo Danych:

Dbamy o wysokie standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Zastosowane środki techniczne i organizacyjne mają na celu zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi, utracie, zniszczeniu lub ujawnieniu danych.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@jechna.com.

Okres Przechowywania Danych:

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane są bezpiecznie usuwane.

Aktualizacje Polityki Prywatności:

Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w praktykach dotyczących prywatności. Aktualna wersja zawsze będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z usług Biura Rachunkowego Jechna.